KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Aşağıda yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ni okuyarak kişisel verilerinizi işleme amacımızı ve bu kapsamda sizin haklarınızı ayrıntılarıyla incelemenizi rica ediyoruz.


A) VERİ SORUMLUSU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Remo Assistance Destek Hizmetleri A.Ş. (“Firma”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenecektir.


B) KİŞİSEL VERİLERİNİZİN HANGİ AMAÇLARLA İŞLENECEĞİ

Siz değerli ziyaretçilerimizden İletişim Formu kapsamında elde edilen kişisel verileriniz; iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, talep/şikâyetlerin takibi ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak Firmamız tarafından işlenmektedir.


C) KİŞİSEL VERİLERİNİZİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanılarak elektronik ortamda otomatik olarak işlenmektedir.


D) İŞLEMEYE KONU KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ VE TİPLERİ

İletişim Formu kapsamında tarafınızdan aşağıdaki kişisel veriler elde edilecektir;


* Kimlik Bilgisi: İsim, Soyisim


* İletişim Bilgisi: E-Posta, Cep Telefonu Numarası


* Tarafımıza iletmiş olduğunuz mesajın içeriğinde yer alabilecek bilgiler


E) İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLARLA AKTARILABİLECEĞİ

İşbu aydınlatma metninin (d) maddesinde belirtilen kişisel verileriniz; (c) maddesinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak; yurt içinde yerleşik iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, iştiraklerimize ve bağlı ortaklıklarımıza KVKK’nın 8. Maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.


F) KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KVKK KAPSAMINDAKİ HAKLARINIZLA İLGİLİ BİLGİLENDİRME

KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre Firmamızın

Şirinyalı Mahallesi 1497 Sokak No:17 Altınbaş Plaza K:3 D:4 Muratpaşa / ANTALYA

adresine yazılı olarak iletebilirsiniz veya tarafımıza daha önce sağlamış olduğunuz ve sistemlerimizde kayıtlı olan elektronik posta adresiniz üzerinden

remoassistance@hs07.kep.tr

veya

kvkk@remoassistance.com

e-posta adresine e-mail yoluyla iletebilirsiniz.

Copyright ©2020 Remo Assist - Her Hakkı Saklıdır. | Gizlilik ve Çerez Politikamız | KVKK Başvuru Formu